X
PHẤN NỤ HOÀNG CUNG ĐƯỢC VINH DANH HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO 2019

PHẤN NỤ HOÀNG CUNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ THƯƠNG HIỆU NGHỀ TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM
PHẤN NỤ HOÀNG CUNG ĐƯỢC CHỨNG NHẬN LÀ BÁU VẬT GIA TRUYỀN NỔI TIẾNG VIỆT NAM
HUY CHƯƠNG VÀNG VÀ CHỨNG NHẬN HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN
ĐÓNG GÓP CHO TRUNG TÂM UNESCO VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG
KỈ NIỆM CHƯƠNG DANH HIỆU HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN
KỈ NIỆM CHƯƠNG DOANH NGHIỆP VIỆT VÌ NGƯỜI VIỆT
GIẤY KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM – KEM DƯỠNG ẨM DO BỘ Y TẾ VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TP HỒ CHI MINH CHỨNG NHẬN